ซื้อลิงก์ย้อนกลับ

ไทย

ซื้อเครื่องมือลิงก์ย้อนกลับฟรีs

search icon

ลิงก์ย้อนกลับหมายถึงการเชื่อมต่อสะพานที่สร้างขึ้นโดยใช้ URL ข้อความและองค์ประกอบภาพในเนื้อหาของหน้าเพื่อนำการเข้าชมไปยังเว็บไซต์อื่นจากเว็บไซต์ ในการตลาดดิจิทัล ลิงก์ย้อนกลับ หรือที่เรียกว่าการเชื่อมต่อภายนอก การเชื่อมต่อภายนอก หรือการเชื่อมต่อย้อนกลับ ระบุว่าหน้าเป้าหมายมีทรัพยากรที่ครอบคลุมไปยังหน้าดังกล่าวแก่ผู้เยี่ยมชมและเครื่องมือค้นหาของเว็บไซต์ที่ใช้