Купете линкови

Македонски

Купете бесплатна алатка за линковиs

search icon

Повратната врска се однесува на мостови врски создадени со користење на URL, текст и визуелни елементи во содржината на страницата за да се насочи сообраќајот кон друга веб-локација од веб-локација. Во дигиталниот маркетинг, повратните врски, познати и како надворешни врски, надворешни врски или задни врски, укажуваат на тоа дека целната страница нуди сеопфатен ресурс за споменатата страница на посетителите и пребарувачите на веб-локацијата на која се користи.