Prynu Backlinks

Cymraeg

Prynu Offeryn Backlinks Am Ddims

search icon

Mae Backlink yn cyfeirio at gysylltiadau pontydd a grëwyd trwy ddefnyddio URL, testun ac elfennau gweledol yng nghynnwys y dudalen i gyfeirio traffig i wefan wahanol i wefan. Mewn marchnata digidol, mae'r backlinks, y cyfeirir atynt hefyd fel cysylltiadau allanol, cysylltiadau allanol neu gysylltiadau cefn, yn nodi bod y dudalen wedi'i thargedu yn cynnig adnodd cynhwysfawr i'r dudalen honno i ymwelwyr a pheiriannau chwilio'r wefan y caiff ei defnyddio.